Prireditelj (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Odbojkarska zveza Slovenije) v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 odpira Razpis usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – odbojka, odbojka sede.

Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. (vir)

Razpis je objavljen na povezavi, kjer lahko preverite podrobnosti.

Prijave so odprte na: http://prijave.olympic.si/